Over EasyDriving

EasyDriving is een een lokaal opgezet deelauto platform uit Midwolde (Groningen), die de energietransitie wil stimuleren door elektrische deelauto's te faciliteren voor bewoners van dorpen, wijken en buurten, maar ook voor (medewerkers van) bedrijven en organisaties. Bewoners en medewerkers kunnen een abonnement nemen op de service van EasyDriving zodat ze een van de elektrische deelauto's kunnen reserveren en gebruiken aan de hand van een gebruiksvriendelijke app. Het deelauto initiatief past bij de huidige ontwikkelingen in de energietransitie. Het begrip vrijheid krijgt daarbij een andere betekenis: het betekent dat je nu zeven dagen per week, 24 uur per dag, een auto tot je beschikking kan hebben, en niet zit met de vaste zorgen als onderhoud, verzekering en belasting.

EasyDriving kenmerkt zich door het delen van een elektrische auto in besloten kring. De kring gebruikers zijn bewoners of collega's, die elkaar kennen, of elkaar mogelijk leren kennen. Het biedt de kleinere dorpen mogelijkheden om mobiel te zijn of blijven, ondanks het beperkte Openbaar Vervoer en de beperktere voorzieningen ten opzichte van steden. Ook voor bewoners van woonwijken in steden biedt de elektrische deelauto een voordelig en duurzaam alternatief. Daarnaast resulteert de ingebruikname van een elektrische deelauto door bedrijven, organisaties of gemeenten in lagere maandelijkse lasten en tot de verduurzaming van het wagenpark.

De impact is groot: het delen van elektrische auto's verlaagt de parkeerdruk, creëert ruimte voor meer groen, het draagt bij aan een beter milieu, versterkt de sociale verbinding, is sterk kostenbesparend voor de gebruikers en het biedt een uitgelezen kans voor ondernemers en particulieren om tegen redelijke kosten een bijdrage te leveren aan een duurzaam en leefbaar Noord-Nederland. Zo maken we samen het verschil!

We laten de voordelen kort de revue passeren.

Goed voor het milieu

Een elektrische deelauto van EasyDriving veroorzaakt geen geluidsoverlast en reduceert de CO2 uitstoot, zeker als we het laden van de auto's kunnen koppelen aan groen opgewekte energie. Samen met onze partners hebben we alle oplossingen hiervoor in huis. Bovendien leidt autodelen tot bewustere keuzes ten aanzien van vervoer, zodat autodelers vaker kiezen voor lopen, fietsen of het Openbaar Vervoer.

Meer ruimte op straat

Elke 4 tot 10 auto's met verbrandingsmotor kunnen vervangen worden door een deelauto van EasyDriving. Dat zijn vooral (tweede) auto's die maar een paar duizend kilometer per jaar rijden en dus vaak meer dan 23 uur per dag stil staan. Door deze auto's voor de incidentele ritten te vervangen, ontstaat er veel meer ruimte op straat.

Sociale verbinding

Doordat een deelauto wordt gedeeld met collega's of buren, ontstaat er ruimte voor uitwisseling en afstemming. In de praktijk blijkt dan ook dat het delen van een ‘gezamenlijke' auto zorgt voor meer sociale verbinding in de buurt.

Sterk kostenbesparend

Een elektrische auto lijkt duur, maar omdat deze gedeeld wordt, is deze in het gebruik juist heel goedkoop als je de kosten vergelijkt met alle vasten lasten van een eigen auto. Door het uitgekiende businessmodel van EasyDriving besparen gebruikers van onze deelauto's tot wel € 1.500,- per jaar, of meer, ten opzichte van het bezit van een eigen auto, zelfs als die al wat ouder is. Omdat EasyDriving opgezet is door een lokale garagehouder, en het onderhoud en beheer van de deelauto's daardoor nauwelijks wordt uitbesteed, kunnen de tarieven ook lager blijven voor gebruikers.

Een duurzaam Noord-Nederland

EasyDriving komt graag in contact met groepen bewoners of bedrijven die interesse hebben in de ingebruikname van (een van) onze deelauto's zodat we vrijblijvend kunnen verkennen wat de mogelijkheden zijn voor de plaatsing van onze elektrische deelauto's. Afhankelijk van de behoefte, wordt gezamenlijk bepaald welke type deelauto het meest geschikt is.

We kijken er met enthousiasme naar uit om samen een bijdrage te leveren aan een mooi en leefbaar Noord-Nederland! Door de overstap naar gedeeld, elektrisch en milieubewust rijden te maken, kunnen we er samen voor zorgen dat ook onze kinderen en kleinkinderen opgroeien in een gezonde omgeving.