Terug naar het overzicht

Persbericht

28 januari 2020

Deelauto's in de gemeente Coevorden

Deelautos In De Gemeente Coevorden

In een eerder verschenen nieuwsbrief hebben we aandacht besteed aan de mogelijkheid voor een deelauto initiatief in Sleen (gemeente Coevorden). Naast de ontwikkelingen in Sleen, wordt er in Dalen (gemeente Coevorden) ook onderzocht in hoeverre er draagvlak is door de bewoners van het dorp.

In Sleen is er een actieve bewoner die zich inzet voor de totstandkoming van een deelauto initiatief. Deze bewoonster heeft eerder een informatiebijeenkomst georganiseerd waarbij wij, namens EasyDriving, het een en ander hebben kunnen vertellen over het initiatief en de eventuele mogelijkheden voor in Sleen. Ook hebben de bewoners een kijkje kunnen nemen in twee modellen deelauto's die we hadden mee gebracht. Inmiddels wordt er nu onderzocht in hoeverre, onder andere de gemeente Coevorden, kan meewerken in de totstandkoming van een deelauto initiatief in Sleen.

In Dalen richt de dorpsbelangenorganisatie zich op de verdere uitrol van het initiatief. Ook daar wordt onderzocht wat de haalbaarheid is voor een slagend deelauto initiatief en hoe de gemeente daarin een rol kan spelen. Een van de belangrijkste pijlers is, net ls in Sleen, de realisatie van een laadpaal voor, onder meer, de deelauto van EasyDriving. Het verdere verloop van deze ontwikkelingen zal uiteraard beschreven worden in toekomstige nieuwsbrieven. Er zijn een aantal enthousiaste bewoners die graag gebruik zouden willen maken van een van onze deelauto's. We hopen dat er nog enkele bewoners bij komen, zodat we mogelijk deelauto's kunnen plaatsen!

Terug naar het overzicht